Nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlægs funktion er at bortskaffe spildevandet når vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet.


En stor del af spildevandets indhold af forurenende stoffer nedbrydes i de øvre jordlag. Et anlæg indeholder herefter en bundfældningstank og korrekt placerede sivedræn til vandet som passerer herigennem.

Der er mulighed for et rensningsanlæg for en eller flere ejendomme med minirenseanlæg for nedsivning eller i form af et pilerenseanlæg som er et lukket system. Der er også mulighed for nedsivningsanlæg for regnvand med regnvandskasetter.

Et anlæg kan bryde sammen, stoppe til og have brug for vedligeholdelse.​

Her på billedet kan ses et pilerensningsanlæg.